کتابخانه احادیث شیعه

بهره مند شدن از دانش

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ بارها ـ مى فرمود : بار خدايا! به تو پناه مى برم از دانشى كه سود نبخشد و از دلى كه خاشع نباشد و از نفْسى كه سير نشود و از دعايى كه پذيرفته نگردد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ بارها ـ مى فرمود : بار خدايا! به تو پناه مى برم از دانشى كه سود نمى دهد و دلى كه خاشع نيست و دعايى كه شنيده نمى شود و نفسى كه سير نمى گردد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دانشى كه به كار بسته نشود، مانند گنجى است كه از آن خرج نشود. صاحب چنين گنجى براى اندوختنِ آن خود را به رنج افكنده و سودى از آن نبرده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بسا فقه دانى كه فقيه نباشد . و كسى كه دانشش او را سود نرساند، نادانيش به او زيان رساند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به خدا پناه مى بريم از دانشى كه سود نمى بخشد و آن دانشى است كه دشمنِ عملِ خالصانه باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در دلى كه خاشع نباشد و چشمى كه اشك نريزد و دانشى كه سود نبخشد خيرى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا دانشمندى كه نادانيش او را كُشت در حالى كه دانشش با او بود و سودش نرساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا نادانى كه نادانيش مايه نجات اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا نادانى اى كه از دانايى سودمندتر باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانشى كه سود نبخشد، چون دارويى است كه اثر نكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف روزگار خود ـ فرمود : اى مردم! ما در روزگارى منحرف و زمانه اى ناسپاس به سر مى بريم. نيكوكار، بدكار به شمار مى آيد و ستمكار بيش از پيش بر طغيانش مى افزايد. از آنچه مى دانيم بهره مند نمى شويم و آنچه را نمى دانيم نمى پرسيم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پرهيزگاران ـ فرمود : از آنچه خداوند برايشان حرام كرده است، چشم فرو بستند و گوشهاى خود را وقف دانشى كردند كه برايشان سودمند است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469