کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسى كه براى غير خدا علم بياموزد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دانش را از اهل آن فرا گيرد و آن را به كار بندد برهد و هر كه هدفش از آموختن آن دنيا باشد بهره اش همان علم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانش را براى فريفتن مردم بجويد، بوى بهشت را نيابد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانش را براى خودنمايى و شهرت طلبى بياموزد و هدفش از آن دنيا باشد، خداوند بركتش را از او بگيرد و زندگيش را بر او تنگ سازد و او را به خودش وا گذارد و هر كس كه خداوند او را به خودش وا گذارد، هلاك شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دانش را براى غير خدا بياموزد، جايگاهش دوزخ باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانش را براى غير عمل فرا گيرد، همانند كسى است كه پروردگار عزّ و جلّ خود را به تمسخر گرفته باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند به يكى از پيامبران خود وحى فرمود: به كسانى كه براى غير دينْ علمِ دين مى آموزند و براى غير عملْ علم مى اندوزند و دنيا را براى غير آخرت مى جويند، در نظر مردم به لباس ميش در مى آيند اما دلهايشان چون دلهاى گرگهاست، زبانشان از عسل شيرين تر است و كردارشان از صبرِ زرد تلختر. به اينان بگو: آيا مرا مى فريبند؟ برايِشان چنان فتنه اى بسازم كه [حتى] شخص حكيم را سرگشته كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس علمى را كه بايد براى خدا طلب شود، فقط براى اين بياموزد كه به چيزى از مال دنيا دست يابد، در روز قيامت بوى خوش بهشت را نيابد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس سخنان زيبا و خوش را بياموزد تا به وسيله آنها دلهاى مردم را اسير خود كند، خداوند در روز قيامت از او نه توبه اى پذيرد و نه فديه اى (نه عبادت مستحبى را پذيرد نه واجبى را).
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بنده اى نيست كه خطابه اى ايراد كند، مگر اين كه خداوند بپرسد كه هدفش از ايراد آن چه بوده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس خطابه اى ايراد كند و هدفش از آن خودنمايى و شهرت طلبى باشد، خداوند در روز قيامت او را در ايستگاه ريا و شهرت طلبى نگه دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با علم خود مردم را رسوا كند، خداوند كه گوش شنواى مردم است، او را رسوا سازد و خُرد و حقيرش گرداند .حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469