کتابخانه احادیث شیعه

ارزش دانش و دانايى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دلى كه در آن چيزى از حكمت نباشد، مانند خانه اى مخروبه است. پس، دانش بياموزيد و بياموزانيد و فهميدگى به دست آوريد و نادان نميريد؛ زيرا خداوند عذرِ نادانى را نمى پذيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر روزى بر من بيايد كه در آن روز بر دانش خود چيزى نيفزايم كه به خداوند متعال نزديكم گرداند، طلوع خورشيد آن روز بر من مبارك مباد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گناه دانا يكى است و گناه نادان دو.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گناه عالم يكى است و گناه نادان دو تا. عالم فقط براى ارتكاب گناه عذاب مى شود، اما نادان هم براى ارتكاب گناه و هم براى نياموختن علم عذاب مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأس فضيلتها، دانش است؛ نقطه پايان فضيلتها دانش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترى مردم بر يكديگر به دانشها و خردهاست، نه به ثروتها و تبارها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شناخت (تحصيل) دانش دينى است كه بايد بدان پاى بند بود و به وسيله دانش است كه انسان در زندگيش طاعت به دست مى آورد و بعد از مرگش نام نيكو به يادگار مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، ميراثى گرانمايه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، مهار را از جلو مى كشد و عمل از پشت سر مى راند و نفس توسنى مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش كمك مى كند؛ حكمت ارشاد مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، مانع آفتهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، بهترين دارايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، چراغ خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، نيكو راهنمايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، برترين هدايتگر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، جمالى است كه پوشيده نمى ماند و خويشاوندى است كه پيوند خويشى نمى بُرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، زيور توانگران است و بى نيازى تهيدستان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، برترين همدم است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، بالاترين شرافت براى كسى است كه پيشينه اى ندارد (از خاندانى بزرگ و سرشناس نيست).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، شريفترين شرافت خانوادگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، آدم پست را بلند مرتبه مى كند و فرو گذاشتن آن، بلند مرتبه را پست مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، گمشده مؤمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، راهبر بردبارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ گنجى، سودمندتر از دانش نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در ارجمندى، دانش همين بس كه كسى هم كه آن را نيك دانا نيست دم از داشتن آن مى زند و هر گاه نسبت علم و دانايى به او داده شود، خوشحال مى گردد و در نكوهندگى نادانى همين بس، كه حتى آدم نادان و بى بهره از دانش، از آن بيزارى مى جويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دانش، جامه خود را بر قامت او بپوشاند، عيبش از چشم مردم پنهان ماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ شرافتى، چون دانش نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شرافتمند به تمام معنا، كسى است كه علمش او را شريف گردانيده باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه با دانش خلوت كند، از هيچ خلوتى احساس تنهايى نكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر ظرفى وقتى چيزى در آن گذارند، گنجايش خود را از دست مى دهد، مگر ظرف دانش كه با افزودن آن گنجايشش بيشتر مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چيزى كمياب شود ارزش پيدا مى كند، مگر دانش كه چون زياد گردد ارزشمند مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، به حق رهنمون مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه با دانش خود به جنگ نادانيش برود، به بالاترين خوشبختى دست يافته است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : دلى كه در آن چيزى از دانش نباشد، مانند خانه ويرانه اى است كه آباد كننده اى ندارد.
نمایش منبع
الكافى : ـ به نقل از مسعدة بن صدقة ـ امام صادق عليه السلام فرمود : بهترين ارثى كه پدران براى فرزندان خود باقى مى گذارند، ادب است، نه ثروت؛ زيرا ثروت رفتنى است و ادب ماندنى. مسعده گفت: منظور امام عليه السلام از ادب، دانش است.
نمایش منبع
الكافى : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر از عمرت دو روز باقى مانده باشد، يكى از آن دو روز را براى ادب (دانشِ) خود صرف كن تا براى روز مردنت از آن كمك بگيرى. عرض شد: آن كمك گرفتن چيست؟ فرمود: اين كه آنچه را پس از خود مى گذارى تدبير نيكو و محكم كارى كنى.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : دانش، براى اهل خود بيش از آن گرد مى آورد كه پدران براى فرزندان.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام :

خُذُوا الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِمَّن قالَها و إن لَم يَعمَل بِها؛

سخن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند.

تحف العقول ، ص 291

چهل حدیث « گهرهای باقری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465