عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خردمندترين مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! خردمندترين مردم بنده اى است كه پروردگارش را شناخت و فرمانش بُرد و دشمنش را شناخت و نا فرمانيش كرد و سراى اقامت خود (آخرت) را شناخت و آن را آباد كرد و دانست كه بزودى بايد كوچ كند و لذا ره توشه برداشت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترينِ مردم، نيكوكارِ ترسان [از عذاب خدا] است و نادانترينشان، بدكارِ آسوده خاطر [از عذاب الهى] است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترين مردم، مدارا كننده ترين آنها با مردم است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كاملترين مردم از لحاظ خرد، بيمناك ترين و فرمانبردارترين آنان از خداست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، دورترين آنها از هر گونه پستى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، با حياترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، نزديكترينشان به خداست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه در كيفر دادن نادان ها از خاموشى فراتر نرود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه جدّيش بر شوخيش چيره باشد و در برابر هوس خود، از خردش كمك بگيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، كسى است كه در برابر حق رام باشد و از جانب خود حق [را به حقدار] بدهد و حقّ را تقويت كند و برپا داشتن و نيك عمل كردن به آن را كوچك نشمارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، عاقبت انديش ترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين شما، فرمانبردارترين شماست [از خدا].

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه بيناى عيب خود و كور عيب ديگران باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با خردترين مردم كسى است كه كار معاش خود را بهتر اداره كند و به درست كردن كار معادش بيشتر اهتمام ورزد.

پرینت احادیث

لقمان عليه السلام ـ در مقام اندرز به فرزندش ـ فرمود : در برابر حق فروتن باش تا خردمندترين مردم باشى.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454