عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه براى خردمند است

امام على عليه السلام : براى خردمند در هر كارى پرورش نفْس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى خردمند در هر كارى نيكى و احسانى است؛ براى نادان در هر حالتى ضرر و زيانى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در هر سخنى كه خردمند مى گويد، آثار هوشمندى و نجابت آشكار است.

پرینت احادیث 

امام حسن مجتبی علیه السلام :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛
پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3395