عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ترغيب به گذشت در هنگام قدرت داشتن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس هنگام قدرت [بر انتقام] گذشت كند، خداوند در روز لغزش از او در گذرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در زمانى كه قدرت [بر انتقام] دارد گذشت كند، خداوند در روز دشوارى از او گذشت كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سزاوارترين مردم به گذشت كردن، تواناترين آنها بر كيفر رساندن است.

پرینت احادیث

امام حسين عليه السلام : با گذشت ترين مردم، كسى است كه در زمان قدرت داشتن گذشت كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر گاه بر دشمنت قدرت يافتى، گذشت از وى را شكرانه قدرت يافتنت بر او قرار ده.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت، زكات پيروزى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت، زكات قدرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت، زيور قدرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت كردن با وجود قدرت [انتقام]، سپرى در برابر عذاب خداوند سبحان است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيباترين كار شخصِ قدرتمند، گذشت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين گذشت، آن است كه از سرِ قدرت باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيكوترين خصلتهاى والاى انسانى، گذشتِ قدرتمند و بخشندگىِ تهيدست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در اوج قدرت فضيلت گذشت آشكار مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زمانى كه قدرت دارى با گذشت باش و در زمان تنگدستى بخشنده و در عين نيازمندى ايثارگر، تا فضل تو به كمال رسد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454