عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

گوناگون

آدم عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش شيث ـ فرمود : هرگاه دلهايتان از چيزى نفرت داشت، از آن چيز دورى كنيد؛ زيرا زمانى كه من به درخت نزديك شدم تا از آن بخورم، دلم از اين كار گريزان بود. اگر از خوردن امتناع كرده بودم، آن بلايى كه به سرم آمد نمى آمد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه در ميان سخن برادر مسلمانش بدود، مانند اين است كه چهره او را خراشيده باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه با مردم چنان رفتار كند كه خوش ندارند، مردم درباره او ندانسته سخنها گويند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آبادانى دلها، در معاشرت با خردمندان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با اهل فضل معاشرت كن تا خوشبخت و بزرگوار شوى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : معاشرت با اهل فضيلت مايه حيات دلهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اشتباه انسان در شناخت كسى كه خود را براى او رو مى كند، نا رواترين كار و نا بخشودنى ترين خطا است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : معاشرت، خصلتهاى پوشيده را آشكار مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از كسى كه دلهايتان از او نفرت دارد پرهيز كنيد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : كسى كه مردم را به باد تمسخر مى گيرد، نبايد به دوستى صادقانه [آنها ]اميد بندد.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه‏ السلام

قالَ عيسَى بنُ مَريمَ صَلَواتُ اللّه‏ِ عَلَيهِ: تَعمَلونَ لِلدُّنيا وأنتُم تُرزَقونَ فيها بِغَيرِ عَمَلٍ، ولا تَعمَلونَ لِلآخِرَةِ وأنتُم لا تُرزَقونَ فيها إلاّ بِالعَمَلِ!
عيسى عليه ‏السلام فرمود: براى دنيا كار مى كنيد، حال آن كه در دنيا بدون كار، روزىِ شما داده مى‏شود ، و براى آخرت كه در آن جز با عمل، روزى داده نمى‏شويد، كار نمى‏ كنيد!

كافى : ج 2 ، ص 319 ، ح 13

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3417