عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تصميم

امام على عليه السلام : امّا خداوند سبحان فرستادگان خود را در تصميماتشان نيرومند قرار داد و در ظاهر، ناتوان و فقير گردانيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : برپا دارنده كار و فرمان تو بود و شتابنده در تحصيل رضايت تو، بى آن كه از پيشروى بترسد و عقب بنشيند و در عزم و تصميمش سستى نشان دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود : سستىِ ناشى از غفلتها بر تصميم آنها به كوشش [در عبادت ]چيره نگردد و تيرهاى خدعه آلود شهوتها و خواهشهاى نفسانى، همّتهاى آنان را آماج خود قرار ندهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بيمارىِ سستىِ دلِ خود را با تصميم قوى درمان كن و خوابِ غفلتِ ديده بصيرتت را با بيدارى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عزم و تصميم [براى رسيدن به كمالات و مقامات عالى] با سور چرانى (راحت طلبى) سازگار نيست. چه بسيار خوابهاى شبانگاهى كه تصميمات روز را بر هم زده و چه بسيار تاريكيهايى كه ياد همّتهاى بلند را از خاطره ها زدوده است!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه تصميمش بد باشد، تيرش به خود او بر گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به كارى كه درستى آن برايت روشن نيست، تصميم مگير.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ريشه تصميم، دورانديشى [يا قاطعيت] است و ميوه آن، كاميابى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با تصميم، به جنگ سستى برويد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تصميم، بستگى به اندازه انديشه دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ستايش خدايى را كه شريعت اسلام را پديد آورد و دسترسى به آبشخورهاى آن را براى وارد شوندگانش آسان گردانيد و پايه هاى آن را در برابر چيره جويانِ بر آن، استوار ساخت و آن را براى كسى كه بدان بپيوندند جايگاهى امن قرار داد··· و براى جوياىِ نشانِ [راه حق و رستگارى] نشانه و براى افراد مصمّم مايه بينش.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در برحذر داشتن از شيطان ـ فرمود : پس خشم و جدّيت خود را عليه او به كار گيريد .حديث ··· سواران خود را بر ضدّ شما فراخواند و با پيادگانش قصد راه شما را نمود [تا از راه راست منحرفتان سازد]، در هر نقطه اى شما را شكار مى كنند و سر انگشتانتان را قطع مى كنند، با هيچ حيله و با هيچ عزمى نمى توانيد [ضربات و گزندهاى] آنان را از خود دفع سازيد؛ اين همه در حالى است كه شما در محاصره انبوهى از عوامل ذلّت آور هستيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف آدم عليه السلام ـ فرمود : سپس، خداوند سبحان آدم را در سرايى جاى داد و وسايل زندگيش را در آن جا فراوان ساخت و جايگاهش را امن كرد و او را از ابليس و دشمنى او برحذر داشت. اما دشمن او، كه به زندگى آدم در سراى جاويدان و همدميش با نيكان رشك مى بُرد، او را فريفت. پس [آدم]، يقين را به شك فروخت و تصميم را به سستى و ضعف.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چه مَثَلهاى درست و اندرزهاى شفابخشى! البته اگر به دلهاى پاك و گوشهاى شنوا و انديشه هاى مصمّم و خردهاى استوار و دورانديش برسند!

پرینت احادیث

كشف الغمّه: امام زين العابدين عليه السلام هر گاه آيه «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و با راستگويان همراه باشيد» را تلاوت مى كرد، مى گفت: بار خدايا! مرا به بالاترين درجات اين دعوت بالا ببر و با عطا كردن تصميمى استوار، ياريم كن.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : دانسته ام كه برترين ره توشه مسافرِ كوى تو، عزم استوار و خلوص نيّت است.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454