عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

منع كردن از كمك به نااهل

امام على عليه السلام : نيكى كردن جز به انسان خانواده دار يا متديّن درست نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى كسى كه بيجا و به افراد نامستحق و نااهل نيكى مى كند، از اين نيكى، بهره اى نباشد، مگر ستايش فرومايگان و مدح نابكاران و سخن نادانان، كه تا وقتى به آنها نيكى كند گويند: چه دست بخشنده اى دارد! حال آن كه در جايى كه به خدا مربوط مى شود و در راه او بايد كمك كند، بخل مى ورزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى، يك گنج است؛ پس، بنگر كه آن را به كه مى سپارى؛ احسان يك اندوخته است، پس، مراقب باش كه آن را نزد كه مى گذارى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در خوبى كردن به كسى كه قدر شناس نباشد، هيچ خيرى نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر گاه به فرومايه نيكى كنى، در پاسخ به خوبى اى كه به او كردى، تو را بدى رساند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به نااهل احسان كند، به احسان ستم كرده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس به آن كه لايق خوبى نيست خوبى كند، به خوبى و احسان خود ستم كرده است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود: از هر دست بدهى از همان دست پس مى گيرى و هر گونه عمل كنى، به همان سان پاداش مى گيرى؛ هر كس به آدم بد، خوبى كند پاداش بد مى بيند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چهار چيز هدر رفته است: بذر در شوره زار، چراغ در نور ماه، غذا خوردن با شكم سير و خوبى كردن به كسى كه شايستگى آن را ندارد.

پرینت احادیث

الأمالى للمفيد : در تورات نوشته شده است: هر كس به احمق خوبى كند آن خوبى برايش گناه نوشته مى شود.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454