عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خوبى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوبى و بدى [به سان] دو خليفه اند كه براى مردم منصوب مى شوند؛ بدى به مردم خود مى گويد: [مرا ]بگيريد ، [مرا ]بگيريد ؛ و خوبى به مردمش مى گويد: به من روى آوريد، به من روى آوريد. هر گروه ناچار از خليفه خود پيروى مى كنند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى مايه سرورى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى كردن، شرافت و افتخار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى كردن، بالاترين سرورى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى كردن، كمك به ستمديده و ميهمان نوازى، ابزار سرورى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از بهترين اعمال انسان، احسان و خوبى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى كردن، زراعتى از بالنده ترين زراعت ها و گنجى از برترين گنجهاست. پس، ناسپاسىِ نا سپاسان و نمك نشناسىِ نمك نشناسان، نبايد تو را به خوبى كردن بى رغبت سازد؛ زيرا آن كسى كه خوبىِ تو درباره آنان را مى شنود [يعنى خداوند] پاداش كار تو را مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تا جايى كه توانايى بر كار خوب داريد، خوبى كنيد؛ زيرا خوبى ، [آدمى را ]از مهلكه ها و مرگهاى ناگوار نگه مى دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوبى كردن، بندگى [كسى را كه به او خوبى شده به ارمغان ]مى آورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم كسى كه برده ها را با مال خود مى خرد، چرا با احسانِ خويش، آزادها را نمى خرد و برده [احسان] خود نمى گرداند؟

پرینت احادیث

امام حسين عليه السلام : بدانيد كه خوبى كردن، ستايش به بار مى آورد و پاداش در پى دارد. اگر خوبى را به صورت مردى ببينيد هر آينه آن را نيكو و زيبا و خوشايند و برتر از همه جهانيان خواهيد ديد و اگر پستى را ببينيد آن را ناهنجار و زشت و بد منظر كه دلها از آن مى گريزد و چشمها به رويش بسته مى شود، خواهيد ديد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : من خوبى را مانند نامش [خوب و زيبا] ديدم. هيچ چيز برتر از خوبى نيست، مگر پاداش آن [كه خدا به نيكوكار مى دهد]. چنين نيست كه هر كس دوست داشته باشد به مردم خوبى كند، اين كار را انجام دهد و چنين نيست كه هر كس رغبت به خوبى كردن داشته باشد، توان انجام آن را داشته باشد و نه هر كه توانايى بر خوبى كردن را داشته باشد، فرصت و توفيق آن را نيز به دست آورد. بلكه هر گاه رغبت و توانايى و فرصت و توفيق با هم جمع شوند، آن گاه است كه خوشبختىِ طالب و مطلوب به طور كامل فراهم آمده است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خوبى كردن، زكات نعمتهاست··· هر چيزى كه زكاتش داده شود، از خطرِ باز پس گيرى [خدا] در امان است.

پرینت احادیث

امام جواد عليه السلام : نيكوكاران به نيكى كردن نيازمندترند تا كسانى كه به آن نيازمندند؛ زيرا پاداش و افتخار و نيك ناميش از آنِ آنهاست. بنا بر اين، آدمى هر خوبى كه كند، نخست به خود كرده است. پس، نبايد به خاطر خوبيى كه به خود كرده از ديگران سپاسگزارى بخواهد.

پرینت احادیث

مستدرك الوسائل: مسيح عليه السلام به يارانش فرمود : آن چيزى را كه طعمه آتش نمى شود، زياد فراهم آوريد. عرض كردند: آن چيست؟ فرمود: خوبى كردن.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454