کتابخانه احادیث شیعه

نظام توحيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : توحيد، آشكارش در نهان آن است و نهان در آشكارش. آشكارش توصيف شده اى نا ديدنى است و نهانش موجودى آشكار است. در همه جا حضور دارد و هيچ جا، حتى لحظه اى، از وجود او خالى نيست، حضور دارد اما محدود [به جا و مكانى ]نيست و غايب است، اما ناپيدا نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا سر آغاز بندگى خدا، شناختن اوست و بنياد شناخت او، يگانه دانستنش و سر رشته يگانگى او، نفى صفات از اوست؛ زيرا كه خردها گواهند كه هر صفت و موصوفى آفريده است و هر آفريده اى گواهى دهد كه او را آفريدگارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توحيد، آن است كه او را به وهم در نياورى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ خطاب به مردى ـ فرمود : توحيد آن است كه آنچه را بر خود روا مى دانى بر پروردگارت روا ندانى، و عدل آن است كه آنچه را آفريدگارت به سبب آن تو را ملامت و سرزنش كرده به او نسبت ندهى.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : نخستين گام در بندگى خدا شناخت اوست و پايه شناخت خداوند بلند نام، يگانه دانستن اوست و نظام توحيدش نفى حدّ و حدود از اوست؛ زيرا خردها بر اين گواهى مى دهند كه هر موجود محدودى مخلوق است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ، أرجى مِن كَثيرٍ مَملولٍ مِنهُ؛

عمل اندك كه بر آن مداومت ورزى، از عمل بسيار كه از آن خسته شوى اميدوار كننده ‏تر است.

نهج البلاغة : حکمت 278

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 686

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3475