عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نهى از دشمنى با يكديگر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه بر دَه نفر فرمانروا شود و در ميانشان به عدالت رفتار نكند، روز قيامت در حالى آورده مى شود كه دستها و پاها و سرش در سوراخ تيشه اى جاى داده شده است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جبرئيل عليه السلام درباره هيچ چيز به اندازه دورى كردن از دشمنى با مردم، به من سفارش نكرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچگاه جبرئيل عليه السلام نزد من نيامد، مگر اين كه مرا پند داد، و آخرين سخنش به من اين بود: از دشمنى كردن با مردم بپرهيز؛ زيرا اين كار عيب نهفته را آشكار مى سازد و عزّت و احترام را از بين مى برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من بعد از نهى شدن از بت پرستى، از چيزى به اندازه كشمكش كردن با مردمان نهى نشدم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از مخاصمه كردن با مردم بپرهيزيد، كه اين كار عيبها را برملا مى سازد و خوبيها را دفن مى كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با مردم بستيزد ، انسانيتش ساقط شود و حرمتش از بين برود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دشمنى كردن با مردان از خصلتهاى مردمان نابخرد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : رأس نابخردى، دشمنى كردن با مردم است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چيره جويى بر همتايان و دشمنى كردن با مردان، انتخابى نارواست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چيره جويى بر همتايان، و آشكار ساختن دشمنى با دشمنان، و مخالفت كردن با كسى كه مى تواند گزند برساند، انتخاب بدى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در گفتارى به فرزندانش ـ فرمود : فرزندان من! از دشمنى كردن با مردم بپرهيزيد؛ زيرا آنان از دو نوع خارج نيستند: يا دانايند كه با شما مكر مى كنند يا نادانند كه در ضدّيت با شما شتاب مى ورزند.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : هرگز با كسى دشمنى مكن، هرچند گمان برى كه او به تو زيان نمى رساند، و به دوستى با هيچ كس بى رغبتى مكن، هرچند تصوّر كنى كه سودى به تو نمى رساند؛ زيرا نمى دانى كه چه وقت به دوستت محتاج مى شوى و نمى دانى كى از دشمنت ترسان مى گردى.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : از ستيزه گرى دورى كنيد؛ زيرا اين كار دل را تباه مى كند و نفاق به بار مى آورد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از دشمنى كردن با مردمان بپرهيز؛ زيرا اين كار ننگ و زيان در پى دارد و عيب و بدى را آشكار مى سازد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454