عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

عدالت برترين سياست است

امام صادق عليه السلام : عدالت از عسل شيرين تر، از خامه نرمتر و از مشك خوش بوتر است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عدالت، حفاظى نگاه دار و بهشتى ماندگار است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك ساعت عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است كه شبش به عبادت و روزش به روزه دارى بگذرد و يك ساعت بى عدالتى در حكومت (داورى) نزد خدا سخت تر و سنگين تر از شصت سال گناه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت برترين سياست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، فضيلتِ فرمانروا (قدرت) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، حفاظ دولتهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، مردم را اصلاح مى كند و مايه اصلاح و سامان يافتن رعيّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، كسى را كه به آن عمل كند، از آمدن مظالم و حقوق مردم به عهده اش آسوده مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با عدالت است كه كار رعيّت اصلاح مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به سبب عدالت، بركتها دو چندان مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالتِ فرمانروا، بهتر از فراخى و حاصلخيزى زمانه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، رشته نظام بخش فرمانروايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت پيشه كن تا [همچنان ]حكومت كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به عدالت رفتار كن تا پادشاهى كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سياستِ دادگرانه سه چيز است: نرمىِ توأم با دورانديشى، عدالت كامل، و احسان همراه با ميانه روى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با هيچ چيز مانند عدالت، شهرها آباد نگرديده است.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه‏ السلام

قالَ عيسَى بنُ مَريمَ صَلَواتُ اللّه‏ِ عَلَيهِ: تَعمَلونَ لِلدُّنيا وأنتُم تُرزَقونَ فيها بِغَيرِ عَمَلٍ، ولا تَعمَلونَ لِلآخِرَةِ وأنتُم لا تُرزَقونَ فيها إلاّ بِالعَمَلِ!
عيسى عليه ‏السلام فرمود: براى دنيا كار مى كنيد، حال آن كه در دنيا بدون كار، روزىِ شما داده مى‏شود ، و براى آخرت كه در آن جز با عمل، روزى داده نمى‏شويد، كار نمى‏ كنيد!

كافى : ج 2 ، ص 319 ، ح 13

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3417