عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

عدالت برترين سياست است

امام صادق عليه السلام : عدالت از عسل شيرين تر، از خامه نرمتر و از مشك خوش بوتر است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عدالت، حفاظى نگاه دار و بهشتى ماندگار است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك ساعت عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است كه شبش به عبادت و روزش به روزه دارى بگذرد و يك ساعت بى عدالتى در حكومت (داورى) نزد خدا سخت تر و سنگين تر از شصت سال گناه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت برترين سياست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، فضيلتِ فرمانروا (قدرت) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، حفاظ دولتهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، مردم را اصلاح مى كند و مايه اصلاح و سامان يافتن رعيّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، كسى را كه به آن عمل كند، از آمدن مظالم و حقوق مردم به عهده اش آسوده مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با عدالت است كه كار رعيّت اصلاح مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به سبب عدالت، بركتها دو چندان مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالتِ فرمانروا، بهتر از فراخى و حاصلخيزى زمانه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، رشته نظام بخش فرمانروايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت پيشه كن تا [همچنان ]حكومت كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به عدالت رفتار كن تا پادشاهى كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سياستِ دادگرانه سه چيز است: نرمىِ توأم با دورانديشى، عدالت كامل، و احسان همراه با ميانه روى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با هيچ چيز مانند عدالت، شهرها آباد نگرديده است.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454