کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه نفرند كه اگر به آنها ستم هم نكنى به تو ستم مى كنند : فرومايه ، همسرت و خدمتكارت .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه به كسى ظلم كند و او را از دست بدهد (براى رضايت طلبى ، به او دسترسى نداشته باشد) بايد برايش از خداوند آمرزش بطلبد ؛ زيرا همين كفّاره ستم اوست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه به اهل ذمّه ستم شود ، دولت دشمن روى كار آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در خصومت (ستيزه) زياده روى كند ، به گناه درافتد و هر كس كوتاه آيد ، به او ستم شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستم نكن ؛ همچنان كه دوست ندارى به تو ستم شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بى رغبتى به حكومت ستمگر ، به اندازه رغبت به حكومت دادگر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستمگر ، سركشى است كه چشم به راه (در معرض) يكى از دو خشم و كيفر [دنيوى و اخروى] است و دادگر ، فرمانروايى است كه منتظر يكى از دو پاداش [دنيوى و اخروى ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زشتىِ ستم ، به اندازه زيبايىِ عدالت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ عدالتى ، بالاتر از ردّ مظالم نيست .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : اگر به تو ستم شد ، تو ستم مكن .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه براى ستمِ ستمكاران عذر و بهانه بتراشد (آن را توجيه كند) خداوند كسى را بر او مسلّط گرداند كه ستمش كند و آن گاه اگر دعا كند دعايش مستجاب نشود و خداوند براى ستمى كه بر او مى رود نيز اجر و پاداشى به او ندهد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : سختىِ ستم را كسى مى داند كه به او ستم شده باشد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461