کتابخانه احادیث شیعه

پرهيز از ستمگرى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از ستم كردن بپرهيزيد ، كه آن دلهاى شما را ويران مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت بنده خوشحال از حسنات خود وارد محشر مى شود . مردى مى آيد و مى گويد : پروردگارا ! اين مرد به من ظلم كرده است . پس، از حسنات او برداشته و در حسنات آن مرد داد خواه گذاشته مى شود . به همين ترتيب افرادى كه در حق آنها ستم كرده است مى آيند تا جايى كه حتى يك حسنه براى او باقى نمى ماند . از آن پس اگر كسى بيايد و حق خود را از او بخواهد از گناهان آن مرد برداشته و به گناهان او افزوده مى شود . بدين سان همچنان داد مردم از او گرفته مى شود ، تا آن كه به آتش درآيد .
نمایش منبع
كنز العمّال ـ به نقل از ابو هدبه از انس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : ميان بهشت و آدمى هفت گردنه است ، كه آسان ترين آنها مرگ باشد
عرض كردم : اى رسول خدا! پس سخت ترين آنها چيست؟ فرمود : ايستادن در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ آن گاه كه ستمديدگان گريبان ستمگران را بگيرند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستم، پست ترين رذيلت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستمگرى، در دنيا مايه نابودى و در آخرت، مايه هلاكت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستم، قدم را مى لغزاند ، نعمتها را سلب مى كند و ملتها را به نابودى مى كشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستمگرى ، پيامدهايى مُهلك دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به پيشگاه خدا ، ستمديده وارد بشويد ، ولى ستمگر وارد نشويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به بندگان خدا ستم كند، خداوند به جاى بندگانش خصم و مدّعى او باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه بد توشه اى است براى آخرت، ستم و تجاوز به بندگان .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خدا بترسيد ، از خدا بترسيد ، درباره عاقبت ناگوار ستم در دنيا و آخرت و از فرجام بدِ كبر و نخوت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در خطبه اى كه ضمن آن از بيدادگرى، بيزارى مى جويد ـ فرمود : به خدا سوگند اگر شب را روى گياه اشترخار بيدار مانم و مرا بسته در كند و زنجير بكشانند ، خوشتر دارم از اين كه در روز قيامت با دامنى آلوده به ستم بر يكى از بندگان خدا يا غصب كمترين چيزى از كالاى پست دنيا ، بر خدا و رسول او وارد شوم . چگونه به خاطر جسمى كه تار و پودش به سوى پوسيدگى مى شتابد و روزگاران درازى در زير خاك مى ماند ، بر كسى ستم كنم؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در همان خطبه ـ فرمود : به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با هر آنچه در زير افلاك آن است به من دهند ، بدين شرط كه با گرفتن پوست جوى از دهان مورى نافرمانى خدا كنم، هرگز چنين نخواهم كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستم، كج راهه است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستم ، محو كننده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيانكارترين شما ، ستمكارترين شماست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از ستمگرى ؛ زيرا هر كه ستم كرد ، روزگارش ناگوار شد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از ستمگرى ؛ زيرا ستم ، از كسى كه به او ستم كنى زايل مى شود و [وزر و وبالش ]بر تو باقى مى ماند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از ستم بپرهيز ، كه آن بزرگترين گناه است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از بيدادگرى بپرهيز ، كه بيدادگر بوى بهشت را استشمام نمى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله از خوردن چيزى كه مور با دهان و پاهاى خود حمل مى كند ، نهى فرمود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461