کتابخانه احادیث شیعه

برترين طاعتها

امام على عليه السلام : برترين طاعتها ، ترك لذّتها [ى نامشروع ] است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين طاعتها ، كناره گرفتن از لذّتها[ى نامشروع ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين پارسايى ، دورى كردن از شهوتهاست .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454