کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش طمع

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : طمع ، حكمت را از دلهاى دانشمندان مى برد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه بد بنده اى است آن بنده اى كه طمعش او را به ننگ و پستى كشانَد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به خدا پناه بريد از طمعى كه به ننگ و پستى كشانَد و از طمعى كه به نتيجه نرسد و از طمعى كه بى جاست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از سه چيز به خدا پناه بريد : از طمع بيجا و طمعى كه به ننگ و پستى كشانَد و طمعى كه به طمع ديگرى انجامد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آن تخته سنگ لغزنده اى كه پاى علما روى آن قرار نمى گيرد ، طمع است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به انصار ـ فرمود : شما به گاه قناعت بسياريد و هنگام طمع، اندك .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طمع آبشخور است وارد شونده اش، بيرون نمى آيد و ضامنى است كه [به ضمانت خود ]وفا نمى كند ، چه بسا كه آشامنده آب، پيش از سيراب شدن، آب گلو گيرش شود . هر چه مطلوب ارزشمندتر باشد، مصيبت از دست دادن آن بزرگتر است ، آرزوها، چشمهاى بصيرت را كور مى كند و نصيب هر كس، گر چه در پى آن نرود، به او مى رسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ چيز مانند بدعت دين را ويران نكرد و هيچ چيز مثل طمع آدمى را تباه نساخت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را شربتى از طمع نوشانَد در حق آن خيانت كرده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيبايى شرّ ، طمع است
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه سيرى ناپذيرى ، طمع است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه طمع ، بدبختى و درد و رنج است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف پرهيزگاران ـ فرمود : از نشانه هاى هر پرهيزگار اين است كه او را در دين نيرومند مى بينى ··· و در سختيها صبور ، و طالب روزىِ حلال ، و در پيمودن راه هدايت، چالاك و پر نشاط ، و از طمع به دور .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف منافقان ـ فرمود : خود را بى چشمداشت نشان مى دهند تا به طمع خويش برسند و بدين وسيله ، بازارشان را رونق بخشند و كالاهاى فريبنده شان را رواج دهند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر مى خواهى كه چشمت روشن شود و به خير دنيا و آخرت دست يابى ، چشم طمع از آنچه ديگران دارند بركَن .
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : طمع ، خصلت بدى است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

مـَنْ عـَشِقَ شَيْئاً اَعْشى بَصَرَهُ وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ. فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحيحَةٍ وَ يَسْمَعُ بِاُذُنٍ غَيْرِ سَميعَةٍ؛

آن كس كه به چيزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را كور و قلبش را بيمار مى كند. چنين فردى با چشم ناسالم مى نگرد و با گوش ناشنوا مى شنود.

نهج البلاغه: خ 108، ص 330

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469