کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش طلاق

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند چيزى را كه نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نكرده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند طلاق دادن را دشمن و آزاد كردن بنده را دوست دارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند مردان و زنانى را كه مرتّبا تغيير همسر مى دهند دوست ندارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : رسول خدا به مردى برخورد و از او پرسيد : همسرت چه مى كند؟ عرض كرد : يا رسول اللّه ! طلاقش دادم ؛ حضرت پرسيد : بى هيچ ايرادى؟! عرض كرد : بى هيچ ايرادى
آن مرد دوباره ، ازدواج كرد : پس ، پيامبر صلى الله عليه و آله به او برخورد و پرسيد : ازدواج كردى؟ عرض كرد : آرى . بعد از مدتى از او پرسيد : همسرت چه مى كند؟ عرض كرد: طلاقش دادم ؛ فرمود : بى هيچ ايرادى؟! عرض كرد : بى هيچ ايرادى . آن مرد بار ديگر نيز ازدواج كرد و باز پيامبر صلى الله عليه و آله او را ديد و پرسيد : ازدواج كردى؟ عرض كرد : آرى . پس از مدتى به او فرمود : همسرت چه مى كند؟ عرض كرد: او را
طلاق دادم . حضرت پرسيد : بى هيچ ايرادى؟! عرض كرد : بى هيچ ايرادى . رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : خداوند عزّ و جلّ مردان و زنانى را كه همواره تغيير همسر مى دهند دشمن دارد، يا آنها را لعنت مى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ از مردانى كه زن زياد طلاق مى دهند و هر از چند گاهى زنى اختيار مى كنند ، نفرت دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از چيزهايى كه خداوند عزّ و جلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست . خداوند مردى را كه زن زياد طلاق مى دهد و پيوسته تغيير همسر مى دهد دشمن دارد .
نمایش منبع
الكافي ـ به نقل از صفوان بن مهران ـ امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : در اسلام هيچ چيز نزد خداوند عزّ و جلّ منفورتر از خانه اى نيست كه با جدايى ويران شود ··· سپس امام صادق عليه السلام فرمود : خداوند عزّ و جلّ از آن رو نسبت به طلاق [ندادن ]تأكيد فرموده و بارها از آن سخن گفته است ، كه از جدايى و تفرقه نفرت دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ خانه اى را كه در آن عروسى باشد دوست دارد و خانه اى را كه در آن طلاق باشد ، دشمن دارد و نزد خداوند عزّ و جلّ چيزى منفورتر از طلاق نيست .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

أَكْرِمْ عَشـيرَتَكَ فَاِنـَّهُمْ جـَناحُكَِ؛

خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.

غررالحكم: ج2، ص229

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461