عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نكوهش زياد خنديدن

داوود عليه السلام ـ به سليمان عليه السلام ـ فرمود : فرزندم! زنهار از خنده بسيار ؛ چون زياد خنديدن ، بنده را در روز قيامت حقير (فقير) مى كند .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از خنده زياد ، كه آن دل را مى ميراند .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خنده زياد ، ايمان را محو مى كند .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر آنچه را من مى دانم شما نيز مى دانستيد ، قطعا كم مى خنديديد و بسيار مى گريستيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه زياد بخندد ، ابّهتش از بين برود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه زياد بخندد ، دلش بميرد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خنده زياد ، همنشين را مى رماند و موجب عيب [شخص ]رئيس مى شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خنده زيادِ آدمى ، وقار او را از بين مى برد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چه بسيار كسانى كه از روى لهو، بسيار مى خندند و در روز قيامت بسيار گريانند و چه بسيار كسانى كه بر گناهان خويش بسيار مى گريند و ترسانند ، امّا روز قيامت در بهشت، بسيار شادمان و خندانند .

پرینت احادیث 

امام حسن عليه‏ السلام :

مَن عَبَدَ اللّه‏َ عَبَّدَ اللّه‏ُ لَهُ كُلَّ شَى‏ءٍ؛
هر كس خدا را بندگى كند، خداوند همه چيز را بنده او گرداند.

تنبيه الخواطر ، ج 2 ، ص 108

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3404