کتابخانه احادیث شیعه

خنده و لبخند

امام على عليه السلام : خنده پيامبر صلى الله عليه و آله لبخند بود . روزى بر گروهى از انصار گذشت كه با هم صحبت مى كردند و قاه قاه مى خنديدند ، حضرت فرمود : اى جماعت! هر يك از شما كه آرزو فريبش داده و در كار خير كوتاهى كرده است ، بايد سرى به گورستان زند و از برانگيخته شدن مردگان عبرت گيرد. و به ياد مرگ باشيد ، كه ياد مرگ لذّتها را در هم مى شكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف مؤمن ـ فرمود : چون بخندد، صداى خنده اش از گوشش فراتر نمى رود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين خنده ، لبخند است .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ به نقل از دايى خود هند ـ .حديث : پيامبر صلى الله عليه و آله هرگاه شاد مى شد ، چشمش را پايين مى انداخت ، خنده اش بيشتر تبسّم بود ، به طورى كه دندانهايش مانند دانه تگرگ نمايان مى شد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : لبخند زدن مرد به چهره برادرش حسنه است، و بر داشتن خاشاك از بدن او حسنه است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هرگاه قهقهه زدى ، در پى آن بگو : خدايا! بر من خشم مگير .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : قهقهه زدن ، كار شيطان است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خنده مؤمن ، لبخند است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه به چهره برادر خود لبخند زند ، آن لبخند براى او حسنه اى باشد .
نمایش منبع
مكارم الأخلاق ـ به نقل از ابو درداء ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگاه لب به سخن مى گشود ، با لبخند همراه بود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461