کتابخانه احادیث شیعه

صنعتگرى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بافندگان را دشنام مگوييد ؛ كه نخستين بافنده پدرم آدم بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيشه مردان نيك امّت من ، دوزندگى است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيشه زنان نيك ، ريسندگى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيشه ورى .حديث براى مرد ، گنجينه است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در كلمات حكيمانه اى كه به ايشان نسبت داده شده است ـ فرمود : به دنبال شتاب در كار نباش ، بلكه نيك به جاى آوردنش را دنبال كن ؛ زيرا مردم نمى پرسند : در چه مدّت ، كار را انجام داد ؛ بلكه از كيفيّت صنعتگرىِ فرد سؤال مى كنند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه به اشتر ، آن گاه كه وى را به كارگزارىِ مصر گماشت ـ نوشت : پس سفارش مرا در حقّ بازرگانان و صنعتگران بپذير و درباره ايشان [به كارگزارانت] نيكو سفارش كن ، خواه آن ها كه در يك جاى مقيم هستند و خواه آنان كه با سرمايه خويش اين سو و آن سو سفر كنند و با دسترنج خود زندگى نمايند ؛ زيرا اين گروه ، مايه هاى منافع و اسباب آسودگى اند و آن را از راه هاى دشوار و دور خشكى و دريا و دشت ها و كوهساران و جاى هايى كه مردم در آن گرد نيايند و جرئت رفتن به آن نكنند ، به دست مى آورند . پس اينان مردمى مسالمت جويند كه از فتنه گرى شان بيمى نيست ؛ و اهل آشتى اند ، كه از آسيب رسانى شان باكى نباشد .
نمایش منبع
قصص الأنبياء ـ به نقل از وهب بن منبّه ـ : خداوند بر ادريس عليه السلام سى لوح فرود آورد . و او نخستين كسى بود كه با قلم نوشت ؛ و [نيز ]نخستين دوزنده و پوشنده جامه بود . پيش از او ، مردم پوست جانوران را بر تن مى كردند ؛ و او هر گاه دوزندگى مى كرد ، خداى را به پاكى و يكتايى و بزرگى و يگانگى و شكوه ياد مى كرد .
نمایش منبع
الزهد لابن حنبل ـ به نقل از سعيد بن مسيّب ـ : هر آينه لقمان عليه السلام دوزنده بود .
نمایش منبع
ربيع الأبرار : داوود عليه السلام در نهان ، درباره خويش [از مردم] سؤال كرد . گفتند : «رفتارش درست است ، جز اين كه از دارايى بنى اسرائيل مى خورَد» . پس وى از خداوند خواست كه به او كارى بياموزد ؛ و خداوند زره سازى را به او آموخت .
نمایش منبع
تفسير العيّاشى ـ به نقل از محمّد بن خالد ضَبّى ـ : ابراهيم نخعى بر زنى ، با كنيه امّ بكر ، گذشت كه پگاهان كنار خانه خود نشسته ، دوك در دست ، مشغول ريسندگى بود . گفت: اى امّ بكر! آيا پير نشده اى؟ آيا وقت آن نرسيده كه اين دوك را كنار نهى؟ گفت: چگونه كنارش نهم ، كه از امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام شنيدم كه مى فرمود : «ريسندگى از پيشه هاى پاك است»؟
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از امّ حسن نخعيّه ـ : امير المؤمنين عليه السلام بر من گذشت و فرمود: «اى امّ حسن! چه مى كنى؟». گفتم: ريسندگى مى كنم . فرمود: «بدان كه اين ، حلال ترين پيشه ـ يا از حلال ترين پيشه ها ـ است» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

الإعجابُ يَمنَعُ الازدِيادَ؛

خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.

نهج البلاغه : حکمت 167

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459