عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ثمرات خاموشى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر تو باد به خاموشى بسيار كه آن موجب طرد شيطان است و در كار دينَت ياور تو .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه مؤمن را خاموش ديديد ، به او نزديك شويد كه به او حكمت القا مى شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سكوتِ بسيار ، هيبت مى آورد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصيّت خود پيش از رحلت ـ فرمود : به خاموشى چنگ در زَن تا سالم مانى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى، حكمت در پى دارد و سكوت، سلامت .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر در سخن گفتن بلاغت باشد ، در خاموشى ايمنى از لغزش است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ نگهبانى ، حفظ كننده تر از خاموشى نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى پيشه كن؛ زيرا، كمترين سود آن، سالم ماندن است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى گزين تا به سلامت مانى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همواره خاموش باش تا كار تو بالا گيرد (به جايگاهى بلند دست يابى) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى، زيور دانش است و نشانه بردبارى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى، خلعتِ وقار بر تو مى پوشاند و زحمت پوزش خواهى را از دوش تو بر مى دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى ، باغستان انديشه است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاموشى پيشه كن تا كه انديشه ات پوشيده ماند (روشنايى گيرد) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بر خاموشيت بيفزاى تا انديشه ات فزونى گيرد و دلت نورانى شود و مردم از دست تو به سلامت مانند .

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام : در بسيارى جاها ، خاموشى، ياورى نيكو است ؛ هرچند سخنور باشى .

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام : آدم خموش ، پر هيبت است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خاموشى، گنجى سرشار است و زيورِ بردبار و پوششِ نادان .

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : راهنماىِ خردمند، انديشيدن است و راهنماىِ انديشيدن، خاموشى.

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : خاموشى، يكى از درهاى حكمت است ، خاموشى، محبّت مى آورد ، خاموشى، راهنماى آدمى به هر خير و خوبى است .

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛
در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454