کتابخانه احادیث شیعه

منزلت نمازگزار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ مؤمنى نيست كه به نماز ايستد ، مگر آن كه در فاصله بين او تا عرش، نيكى بر او فرو ريزد و فرشته اى بر وى گماشته شود كه آواز دهد : اى فرزند آدم! اگر بدانى از نمازت چه بهره اى مى برى و با چه كسى راز و نياز مى كنى ، هرگز خسته و روي گردان نمى شدى .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تا زمانى كه در نماز هستى دَرِ خانه پادشاهى مقتدر را مى كوبى و هر كه دَرِ خانه پادشاه را بسيار بكوبد ، سرانجام آن در به رويش باز مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه آدمى به نماز ايستد، ابليس از اين كه مى بيند رحمت خدا او را فرو پوشانده است حسودانه به وى مى نگرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان هرگاه در نماز باشد ، بدن و جامه او، و هر آنچه پيرامونش مى باشد، تسبيح مى گويند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نمازگزار بداند كه چه هاله اى از جلال خدا او را فرو مى پوشاند، هرگز دوست ندارد كه سر خود را از سجده اش بر دارد .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : للمُصَلِّي ثلاثُ خِصالٍ : مَلائكةٌ حافُّونَ .حديث بِهِ مِن قَدَمَيهِ إلى أعنانِ السَّماءِ، و البِرُّ يَنتَثِرُ علَيهِ مِن رَأسِهِ إلى قَدَمِهِ، و مَلَكٌ عَن يَمينِهِ و عَن يَسارِهِ، فإنِ التَفَتَ قالَ الربُّ تباركَ و تعالى : إلى خَيرٍ مِنّي تَلتَفِتُ يا بنَ آدَمَ ؟! لو يَعلَمُ المُصَلِّي مَن يُناجِي ما انفَتَلَ .حديث
امام على عليه السلام : نمازگزار را سه بهره باشد : فرشتگان از زير پايش تا اوج آسمان او را در ميان گيرند ، نيكى از سر تا پايش را فراگيرد، و فرشته اى در طرف راست و چپ او قرار گيرد . پس هرگاه روى گرداند، پروردگار تبارك و تعالى فرمايد : اى فرزند آدم! آيا به كسى بهتر از من روى كرده اى؟ اگر نمازگزار مى دانست كه با چه كسى راز و نياز مى كند، هرگز آن را نمى گسست .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هرگاه نمازگزار رو به قبله مى كند ، خداى رحمان، كه معبودى جز او نيست ، به او رو مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نمازگزار را سه فايده نصيب شود : هرگاه به نماز بايستد، از اوج آسمان تا فرقِ سرش، بر او نيكى فرو ريزد و از زير پايش تا اوج آسمان، فرشتگان او را در ميان گيرند و فرشته اى ندا دهد : اى نمازگزار! اگر بدانى با چه كسى راز و نياز مى كنى، هرگز راز و نيازت را نخواهى
گسست.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461