عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

اهميت آشتى دادن مردم

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه: «و خدا را دستاويز سوگندهاى خود قرار مدهيد. . .» ـ فرمود : هرگاه از تو خواسته شد كه ميان دو تن صلح دهى ، نگو : سوگند خورده ام كه اين كار را نكنم .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا شما را به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است ؛ زيرا اختلاف و خصومت ميان مردم مُهلك و دين برانداز است .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به أبو أيوب ـ فرمود : اى ابو ايّوب! آيا تو را به صدقه اى كه خدا و رسول او آن را دوست دارند ، آگاه و راهنمايى نكنم؟ [آن صدقه اين است كه ]هرگاه مردم با هم بد شدند و از يكديگر دورى كردند ، ميان آنها را اصلاح كنى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بر اصلاح ميان مؤمنان و پرهيزگاران، مداومت كنيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كوشش در راه ايجاد آشتى ميان عموم مردم (اصلاح و بهبود وضع آنان) از كمال نيك بختى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه مخالفان را اصلاح كند، به مقصود خود برسد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : اصلاح ميان مردم، هر گاه با هم دچار خصومت شوند و نزديك كردن آنها به يكديگر، هرگاه از هم دور گردند ، صدقه اى است كه خداوند آن را دوست دارد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ به مفضّل ـ فرمود : هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعى [بر سر مالى] ديدى آن [وجه] را از مال من بپرداز [و ميان آنان اصلاح كن] .

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلَّ؛
هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد، گمراه شود.

غرر الحكم ، ح 8501

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450