عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

برترين صدقه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : اين كه وقتى سالم و تنگ چشم هستى، [يعنى] به زندگى اميدوارى و مى ترسى به فقر دچار شوى ، صدقه بدهى و نگذارى تا وقتى كه جانت به لب رسيد (در آستانه مرگ قرار گرفتى) بگويى : اين قدر، مال فلان باشد و آن قدر، مال بهمان . چون در آن هنگام [خواهى نخواهى ]مال ديگرى خواهد بود .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : آن چه شخص تنگ دست در توان دارد و در نهان به نيازمندى مى دهد .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين مردم كسى است كه هر چه در توان دارد عطا مى كند .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه نهانى دادن به فقير است و ايثار تنگ دست .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه زبان است كه با آن از ريختن خونها جلوگيرى كنى و پيشامد ناخوشايند را دفع كنى و به برادر مسلمانت سودى برسانى.

پرینت احادیث

كنز العمال ـ به نقل از سمرة ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برترين[صدقه]،صدقه زبان است . عرض شد: يا رسول اللّه ! صدقه زبان چيست؟ فرمود : ميانجيگرى كردن تا با آن اسيرى را آزاد كنى و خونى را از به ناحق ريختن حفظ كنى و به برادرت خوبيى برسانى و پيشامد ناگوارى را دفع نمايى .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ صدقه اى برتر از گفتنِ حق نيست .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه اين است كه شخص مسلمان علمى بياموزد و سپس آن را به برادر مسلمان خود ياد دهد .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، نگهداشتن زبان است .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به خدايى كه جانم در دست اوست ، مردم هيچ انفاقى نكردند كه دوست داشتنى تر از گفتار نيك باشد .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به پرسش از برترين صدقه ـ فرمود : صدقه اى كه به خويشاوند كينه ورز داده شود .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين صدقه ، صدقه اى است كه به اسيرى كه چشمانش از گرسنگى تيره و تار شده ، داده شود .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين صدقه ، سايه خيمه اى است كه در جهاد براى خدا بر پا مى شود .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه اى كه در ماه رمضان داده شود .

پرینت احادیث

امام باقر يا امام صادق عليهما السلام ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : آنچه تنگ دست در توان دارد و مى بخشد ؛ نشنيده اى اين سخن خداى عزّ و جلّ را كه: «و ديگران را بر خويشتن ترجيح دهند ، هر چند خود نيازمندند»؟ آيا در زمينه صدقه برتر از اين به نظرت مى آيد؟!

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : صدقه دادن براى توانگر آسان است ، اما خداوند عزّ و جلّ كسى را كه اندك مالى دارد [و همان را ايثار مى كند] ستوده و فرموده است : «و ديگران را بر خود بر مى گزينند هرچند خود نيازمندند» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بهترين صدقه ، خنك كردن جگر تفتيده است .

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : كمك تو به ناتوان ، از بهترين صدقه هاست .

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلَّ؛
هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد، گمراه شود.

غرر الحكم ، ح 8501

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450