کتابخانه احادیث شیعه

تشويق به راستى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر شما باد راستى كه آن درى از درهاى بهشت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زيبايى [باطنى ]، به گفتار درست با حق است ، و كمال، به نيك كردارى است با صدق .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : راستى، مبارك است و دروغ، شوم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى ، جان سخن است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى ، كمال بزرگوارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى ، برادر عدالت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى ، زبان حق است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى ، بهترين سخن است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى، تو را نجات مى دهد ، هرچند از آن بيمناك باشى و دروغ، تو را نابود مى كند ، گر چه از آن خطرى براى خود حسّ نكنى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى، مايه درستى هر چيزى است ؛ دروغ، مايه تباهى هر چيزى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى، امانتدارى است ، و دروغ، خيانت .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هان! راستگو باشيد ؛ زيرا خداوند با كسى است كه راستگو باشد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : پيش از گفتار (آموختن حديث) راستگويى را بياموزيد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : راستى ، ارجمندى است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : زيورِ سخن ، راستى است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه زبانش راست باشد ، كردارش پاكيزه است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از راستى بهتر ، گوينده آن است و از كار خوب خوبتر ، كننده آن .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هركه با مردم رك و راست باشد ، مردم او را ناخوش دارند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه السلام :

إذا كانَت لَكَ حاجَةٌ إلى اللّه فَقُل : اَللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وعَلِيٍّ ، فَإنّ لَهُما عِندَكَ شَأنا مِنَ الشَّأنِ

هرگاه خواستى از خداوند حاجتى طلب كنى ، بگو : خدايا ! به حقّ محمّد و على از تو مسألت مى كنم ؛ زيرا كه آن دو را نزد تو منزلتى است

الدعوات : ص127 ، ح51

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454