کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت شكيبايى

عيسى عليه السلام : شما به آنچه دوست داريد نخواهيد رسيد ، مگر با صبر در برابر آنچه ناخوش مى داريد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در شكيبايى بر ناملايمات ، خير بسيارى نهفته است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شكيبايى بهترين مركب است . خداوند به هيچ بنده اى روزيى بهتر و فراختر از صبر نداده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شكيبايى ، سر پناهى در برابر گرفتاريهاست و ياور در برابر مشكلات است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به ابوذر ـ فرمود : اگر مى توانى كه با خرسندى و يقين براى خدا كار كنى ، بكن و اگر نتوانستى ، بدان كه در شكيب بر آنچه ناخوش دارى ، خير فراوانى نهفته است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از چيزهايى كه كمتر به شما داده شده يقين و شكيبايى است . به هر كس بهره اش از اين دو داده شود ، ديگر برايش اهميتى نداشته باشد كه عبادتِ شب و روزه [مستحبى ]روز را از دست دهد . اگر بر وضعيتى كه داريد شكيب ورزيد ، براى من خوشتر است از اين كه يكى از شما ، با اعمالى به اندازه اعمال همه شما نزد من آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر در كارها ، به منزله سر در بدن است . همچنان كه اگر سر از بدن جدا شود ، بدن فاسد مى گردد ، صبر نيز هرگاه از كارها جدا شود ، كارها تباه مى گردد .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : الصَّبرُ أحسَنُ حُلَلِ .حديث الإيمانِ ، و أشرَفُ خَلايِقِ الإنسانِ .حديث
امام على عليه السلام : صبر ، نيكوترين جامه ايمان و ارجمندترينِ خوى انسان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى، شجاعت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شجاعت، ساعتى صبر كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى ، بهترين ياور در برابر روزگار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر ، سپر نادارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى ، مركبى است كه سرنگون نمى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى ، زيور گرفتارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر در برابر رنج، به دست يابى به فرصت مى انجامد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر در برابر دردِ اندوهها ، موجب دست يافتن به فرصتها مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى، بينىِ دشمنان را به خاك مى مالد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى، ساز و برگ تهيدستى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر، ياور در هر كارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر، از شدّت مصيبت بزرگ مى كاهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى، بهترين دفع كننده بلا و گرفتارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى ، بهترين وسيله دفع ضرر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر، مصيبت را آسان مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر، بهترين ساز و برگ است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى ، در برابر گرفتارى بهتر است تا تن آسايى در رفاه .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مصيبت از دست دادن شكيبايى، بزرگترين مصيبت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با شكيبايى ، محنت كاهش مى يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با شكيبايى مى توان با سختيهاى روزگار مبارزه كرد . بيتابى كردن يكى از انواع محروميتهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد ، دوست آدمى است و بُردبارى ، دستيار او و مدارا ، پدرش و صبر ، از بهترين لشكريانش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با قدرتِ صبر و يقينِ نيكو، اندوهها را از خود دور كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه شكيبايى را فرمانرواى خود قرار دهد ، به هيچ مشكلى اعتنا نكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در برابر دنيايى كه سختى آن مانند خوابهاى پريشان شب [زود ]مى گذرد ، شكيبا باش .
نمایش منبع
امام باقر يا امام صادق عليهما السلام : كسى كه شكيبايى را براى مصيبتهاى روزگار آماده نكند ، عاجز شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نسزد . . . كسى كه شكيبا نيست كامل شمرده شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چيزى چون شُكر ، بر امورِ خوشايند نيفزايد و چيزى چون صبر از امورِ ناخوشايند نكاهد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مؤمن بر صبر در برابر سختيها سرشته شده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ به مردمى نعمت داد و آنها سپاسگزارى نكردند و بدين سبب آن نعمت بر آنان وبال شد، و مردمى را به مصيبتها مبتلا كرد و آنها صبر كردند و در نتيجه ، آن مصيبتها به نعمت تبديل شد .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : صبر كردن بر مصيبت ، مصيبتى است براى آن كه از گرفتارى مصيبت ديده شاد مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454