کتابخانه احادیث شیعه

آنچه حكم شهادت دارد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چنانچه بخواهند مال كسى را به ناحق بگيرند و او [در راه دفاع از آن ]بجنگد و كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفاع از خانواده خود به ستم كشته شود، شهيد است و هركه در راه دفاع از مال خود مظلومانه كشته شود، شهيد است، و هركه در راه دفاع از همسايه خود به ستم كشته شود، شهيد است، و هركه به خاطر خداوند عزّ و جلّ كشته شود، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفاع از جان خود بجنگد و كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفع ستم از خود كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفاع از مالِ خود كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در راه دفاع از مال و دارايى خود بجنگ تا آن را به دست آورى يا كشته شوى ، در اين صورت از شهيدان آخرت خواهى بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه خوب مرگى است ، مُردن مَرد در راه دفاع از حقّ خويش .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه عاشق شود و عشق خود را بپوشاند و پاكدامنى ورزد و [از اندوه آن] بميرد ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شهدا پنج دسته اند : كسى كه به بيمارى طاعون درگذرد، و كسى كه بر اثر قولنج بميرد، و كسى كه زير آوار رود، و كسى كه غرق شود يا در راه خداوند عزّ و جلّ به شهادت رسد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [مرگ با] طاعون، براى هر مسلمانى شهادت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ هنگام عيادت به همراه اصحابش از عبد اللّه بن رواحه ـ فرمود : شهيد امّت من كيست؟ اصحاب عرض كردند : همان كسى نيست كه در راه خدا مى جنگد و به دشمن پشت نمى كند تا كشته شود؟ رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : در اين صورت شهداى امّت من اندكند ! شهيد كسى است كه شما گفتيد و نيز كسى كه بر اثر طاعون در گذرد و كسى كه بر اثر قولنج بميرد و كسى كه زير آوار رَوَد يا غرق شود و زنى كه جمعا بميرد . عرض كردند : اى رسول خدا ! يعنى چه جمعا بميرد؟ فرمود بچه اش در شكم او گير كند [و بميرد] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مجاهدى كه در راه خدا به شهادت رسيده باشد ، پاداشش بيشتر از كسى نيست كه بتواند [گناه كند] و پاكدامنى ورزد .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454