کتابخانه احادیث شیعه

اقامت در ديار مشركان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با مشركان در يك جا زندگى كند ، ديگر در پناه خدا نخواهد بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با مشرك، اجتماع و سكونت كند، همانند او باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در ديار مشركان، با آنان زندگى كند ، ديگر در امان و پناه خدا نخواهد بود .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465