کتابخانه احادیث شیعه

شريف

امام على عليه السلام : شريف كسى است كه خوى هاى شريف داشته باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سختى ها و هزينه ها بر جان انسان شريف ، سنگينى نمى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان شريف ، به هر مقامى ، هر چند بزرگ ، برسد سرمست نمى شود ؛ مانند كوهى كه هيچ بادى آن را به لرزه در نمى آورد ؛ اما فرومايه با دست يافتن به كمترين مقام ، سرمست مى شود؛ همانند بوته علفى كه وزش نسيمى آن را مى جنباند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه جانش شريف شد مِهر و عواطفش زياد گشت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه شرافت نفس داشته باشد ، خويشتن را از پستىِ خواهشها منزّه مى دارد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462