کتابخانه احادیث شیعه

مجمع بديها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ابليس براى شيطانهاى خود سخنرانى مى كند و مى گويد : بر شما باد گوشت و مُسكر و زنان ؛ .حديث زيرا من چيزى جز اين سه را مجمع بديها نمى يابم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همنشينى با دوستِ بد ، مجمع بديهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فريب مهلتها را خوردن و تكيه كردن به آرزو ، مجمع بديهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت و بحث و جدل زياد مجمع بديهاست .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465