کتابخانه احادیث شیعه

بهار زندگى

امام على عليه السلام : ارزش چهار چيز را جز چهار گروه نمى شناسند: [ارزش ]جوانى را جز پيران نمى شناسند ؛ [ارزش ]آرامش (آسايش) را جز گرفتاران نمى شناسند ؛ [ارزش ]سلامت را جز بيماران نمى شناسند، و [ارزش ]زندگى را جز مُردگان نمى دانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترى (ارزش) دو چيز را جز آنان كه آنها را از دست دهند ، نمى شناسند : جوانى و آرامش .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465