کتابخانه احادیث شیعه

سياست

امام على عليه السلام : مُلك دارى ، سياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت پيشوايان ، ناتوانى در سياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهبود زندگى ، در گرو تدبير است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462