کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

گزارشى در باب تمسّك به كتاب و سنّت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در ميان شما دو چيز باقى مى گذارم، كه با وجود آنها هرگز گمراه نخواهيد شد : كتاب خدا و سنّت من ؛ اين دو از هم جدا نشوند تا بر حوض [كوثر] بر من وارد شوند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در ميان شما دو چيز مى گذارم كه با وجود آنها هرگز گمراه نخواهيد شد : كتاب خدا و سنّت من . اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا كنار حوض [كوثر ]بر من در آيند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462