کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

اسلام آيين برتر است و هيچ آيينىبر آن چيره نمى شود

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اسلام برتر است و آيينى برتر از آن نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اسلام برتر است و آيينى بالا دست آن نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اسلام گسترش مى يابد و كاستى نمى گيرد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ خانه و خيمه اى در روى زمين نمى ماند، مگر اين كه خداوند كلمه اسلام را با عزّت بخشيدن به عزيز و خوار كردن ذليل ، وارد آنها مى كند ؛ يا خداوند صاحبان آن خانه ها و خيمه ها را عزّت مى بخشد و آنان را از اهل كلمه اسلام قرار مى دهد و يا با خفّت و خوارى در برابر آن گردن مى نهند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اين اسلام، همان دينى است كه خدا براى خود برگزيد و آن را زير نظر خويش پرورد و بهترين آفريدگانش را مأمور تبليغ آن كرد و ستونهايش را بر پايه محبت خويش قرار داد و با عزّت آن ، اديان ديگر را خوار كرد و با بلند كردن آن ، آيينهاى ديگر را فرود آورد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛

هر كه جوياى رياست باشد، نابود شود.

الكافي : 2/297/2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469