کتابخانه احادیث شیعه

خوشبختى

امام على عليه السلام : خوشبختى، آن است كه به رستگارى بينجامد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در تفسير علم غيب ـ فرمود : خداوند سبحان مى داند كه جنينِ داخلِ زهدانها، نر است يا ماده ، زشت است يا زيبا ، بخشنده است يا خسيس، بدبخت است يا خوشبخت، كدام يك هيمه آتش دوزخ است و كدام يك همنشين پيامبران در بهشت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بار خدايا! اى گستراننده زمينها و بر پاى دارنده آسمانها و آفريننده دلها بر سرشت [توحيد] ، بدبخت شوند يا خوشبخت .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خوشبختى رشته خيرى است، كه خوشبخت به آن چنگ زده، پس او را به سوى نجات مى كشاند ، و بدبختى رشته درماندگى و خوارى است كه بدبخت به آن مى آويزد و او را به هلاكت مى كشاند . و همه اينها با علم خداوند متعال است .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465