کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

بخشندگى، گرامى ترين اخلاق است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند همه اولياى خود را بر خميره بخشندگى سرشته است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بخشندگى، بزرگترين خوى خداوند است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخشندگى، خصلت [فطرى ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخشندگى ، خوى [ذاتى ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخشندگى ، خوى پيامبران است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخشندگى و شجاعت ، دو خصلت ارجمندند كه خداوند سبحان آنها را در وجود هر كه دوستش بدارد و او را آزموده باشد قرار مى دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شجاعترين مردم، بخشنده ترين آنهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گراميترين خويها، بخشندگى است و خويى كه فايده اش فراگيرتر مى باشد عدالت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخشندگى موجب نزديكى [به خدا و مردم] است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به زيور بخشندگى و پارسايى آراسته شو ؛ كه اين دو، زيورِ ايمانند و بهترين خصلتهاى تو .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بخشندگى از اخلاق پيامبران است و ستون ايمان مى باشد . هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه بخشنده است و تنها آن كس بخشنده است كه از يقين و همّت والا برخوردار باشد ؛ زيرا بخشندگى ، پرتو نور يقين است . هر كه هدف را بشناسد ، بخشش بر او آسان شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465