کتابخانه احادیث شیعه

معناى سبحان اللّه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال طلحة بن عبيد اللّه از معناى سبحان اللّه ـ فرمود : آن ، منزّه دانستن خداوند است از هر ناشايست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از معناى سبحان اللّه ـ فرمود : آن بزرگداشت مقام بلند خداوند عزّ و جلّ و منزّه كردن اوست از هر آنچه مشركان درباره اش مى گويند . هرگاه بنده اين جمله را بگويد ، هر فرشته اى بر او درود فرستد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ آن گاه كه درباره اين سخن خداوند عزّ و جلّ : «سبحان اللّه » سؤال شد ـ فرمود : به معناى پاك و منزّه دانستن اوست .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462