کتابخانه احادیث شیعه

آراسته بودن در برابر دشمنان

بحار الأنوار ـ به نقل از عبد اللّه بن خالد كنانى ـ : ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام مرا ديد كه ماهى اى به دست دارم ، فرمود : آن را بينداز ؛ زيرا خوش ندارم كه مرد محترم و بزرگوار، چيز پست و بى ارزشى را خودش حمل كند . سپس فرمود : شما گروهى هستيد كه دشمن زياد داريد . اى جماعت شيعه ! مردم با شما دشمنى مى كنند ، پس تا جايى كه مى توانيد در برابر چشم آنها آراسته باشيد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ، أرجى مِن كَثيرٍ مَملولٍ مِنهُ؛

عمل اندك كه بر آن مداومت ورزى، از عمل بسيار كه از آن خسته شوى اميدوار كننده ‏تر است.

نهج البلاغة : حکمت 278

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 686

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3475