کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش سنگينى مهريه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين زنان امّت من ، خوب روترين و كم مهريه ترين آنان هستند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين مهريه، سبكترين آن است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از ميمنت و خجستگى زن اين است كه خواستگارى اش راحت ، و مهريه اش سبك باشد و راحت بچه دار شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در مهريه آسان بگيريد ؛ زيرا مرد مهريه [سنگين] زن را مى دهد ، اما در دلش نسبت به او كينه و دشمنى پديد مى آيد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شومى و نا خجستگى زن ، زياد بودن مهريه او و نافرمانى از شوهرش است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454