کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش عزب ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردگان شما عزبهايند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردگان فرومايه شما عزبهايند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين شما عزبهاى شمايند و فرو مايه ترين مردگان شما عزبهاى شمايند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين افراد شما عزبهاى شمايند ؛ دو ركعت نماز فرد متأهّل بهتر است از هفتاد ركعت نماز فرد غير متأهّل .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادى عليه‏ السلام: :

مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ كَثُرَ السّاخِطونَ عَلَيهِ؛

آن كه از خودش راضى شود، ناراضيان از او فراوان شوند.

بحار الأنوار : ج 72 ، ص 316

چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465