کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش عزب ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردگان شما عزبهايند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردگان فرومايه شما عزبهايند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين شما عزبهاى شمايند و فرو مايه ترين مردگان شما عزبهاى شمايند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين افراد شما عزبهاى شمايند ؛ دو ركعت نماز فرد متأهّل بهتر است از هفتاد ركعت نماز فرد غير متأهّل .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462