کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسى كه ازدواج كند، نصف دين خودرا به دست آورده است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه آدمى ازدواج كند ، نصف دين را به دست آورده است و براى نصف ديگر بايد تقواى خدا پيشه كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه ازدواج كند ، نصف عبادت به او داده شده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه ازدواج كند ، نيمى از دين خود را حفظ نموده است و براى نيمه دوم بايد تقواى خدا در پيش گيرد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462