کتابخانه احادیث شیعه

ثمرات زهد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بى رغبت به دنيا رستگار شد ، چنين كسى هم از ارجمندى دنيا بهره مند شود و هم از پاداش آخرت .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دل از دنيا بركنَد، مصيبتها و گرفتاريها بر او آسان شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد، پيكرها را مى فرسايد ، آرزوها را محدود مى كند ، مرگ را نزديك مى نماياند و آرزو را دور مى سازد . هر كه به زهد دست يابد، رنجور شود و هر كه آن را از دست دهد ، به رنج و سختى افتد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد ، كليد درستى است و ورع ، چراغ راه رستگارى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش تو را به فرمانهاى خداوند رهنمون مى شود و زهد ، راه رسيدن به آن را براى تو آسان و هموار مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل از دنيا بر كَن ، تا خداوند تو را به عيبها و زشتيهاى آن بينا كند و غافل مباش ؛ زيرا كه خداوند از تو غافل نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به دنيا زاهد و بى رغبت باش ، تا رحمت بر تو فرود آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر شما زهد بورزيد، از بدبختى دنيا رهايى يابيد و به سراى جاويدان دست پيدا كنيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه دل از دنيا بر كنَد خود را [از قيد بندگى آن ]آزاد كند و پروردگارش را خشنود سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به دنيا بى رغبت باشد ، مصيبتها و گرفتاريها را ناچيز شمارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل كندن از دنيا، بزرگترين آسايش است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سلامت، در تنهايى است و آسايش در دنيا گريزى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه زهد ورزد ، هرگز نيازمند نشود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با زهد است كه حكمت به بار مى نشيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ مردمانى را بيافريد و از روى لطف ، دنيا را بر آنان تنگ كرد و بدين سان آنان را به دنيا و خُرده ريزه هاى آن بى رغبت ساخت و در نتيجه ، آنان به سراى سلامت (بهشت)، كه ايشان را به سوى آن فرا خوانده است ، روى آوردند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند خود حسن عليه السلام ـ فرمود : دلت را با موعظه زنده گردان و با زهد بميرانش .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : هر كه دل از دنيا بركند، مصيبتهاى آن بر او آسان شود و از آنها ناراحت نشود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آنان (صاحبان قلب سليم) زهد به دنيا را مى خواهند ، تا دلهايشان را براى آخرت خالى سازند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چشيدن حلاوت ايمان بر دلهاى شما حرام است ، مگر آنگاه كه دلهايتان به دنيا بى رغبت باشند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسین علیه السلام : :

يا بُنَىَّ اِيّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً اِلاَّ اللّه‏َ؛

فرزندم! بپرهـيز از سـتم بر كسى كه غير از خدا ياورى در مقابل تو ندارد.

اعيان الشيعة: ج1، ص620

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469