کتابخانه احادیث شیعه

عوامل رياضت

امام على عليه السلام : اين نفْس خود را با تقوا رياضت مى دهم تا در روز هراس بزرگ (قيامت)، در امان باشد و در لبه لغزشگاهها پا برجا ماند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شريعت ، رياضت (پرورش) نفس است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بارورى رياضت، به مطالعه حكمت و چيره شدن بر عادت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف شيعه اهل بيت ـ فرمود : اگر نفْسش در آنچه ناخوشايند است سركشى كند، او خواهشهايى را كه خوشايند نفْس است بر نمى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند متعال فرمود : اى احمد! پوشاكِ زيبا و خوراكِ لذيذ و فرش و بسترِ نرم را مايه زيور خود مدان ؛ زيرا كه نفْس مأواى هر شرّ و همدم هر بدى است ، تو او را به طاعت خدا مى كشانى و او تو را به معصيت او مى كشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدمت كردن به نفْس، در نگهداشتن آن از لذّتها و خوشيها و پروراندن آن به دانشها و حكمتها و كوشا كردن آن در عبادتها و طاعتهاست. اينهاست مايه نجات و رستگارى نفْس .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در عهد نامه خود با مالك اشتر ـ نوشت : اگر مردم گمان بردند كه در موردى ستمى مرتكب شده اى، دليل كارى را كه كرده اى برايشان توضيح ده و با توضيحات خود گمان آنان را از خود بازگردان (دور كن) ؛ زيرا اين كار هم مايه رياضت (پرورش) نفْس خودت مى باشد وهم نرمش با مردم است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در سفارشهاى خود به عُنوان بصرى ـ فرمود : و اما آنها كه موجب رياضت (پرورش) نفس است : از خوردن چيزى كه بدان اشتها ندارى بپرهيز، كه اين كار حماقت مى آورد، و تا گرسنه نشده اى غذا نخور ، خوراك حلال بخور و در موقع خوردن، نام خدا را بگوى و اين حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله را به ياد آر كه : آدمى ظرفى بدتر از شكم خود پر نكرد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

مـَنْ عـَشِقَ شَيْئاً اَعْشى بَصَرَهُ وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ. فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحيحَةٍ وَ يَسْمَعُ بِاُذُنٍ غَيْرِ سَميعَةٍ؛

آن كس كه به چيزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را كور و قلبش را بيمار مى كند. چنين فردى با چشم ناسالم مى نگرد و با گوش ناشنوا مى شنود.

نهج البلاغه: خ 108، ص 330

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469