کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ارواح ، سپاهيانى فراهم آمده اند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ارواح لشكريانى فراهم آمده هستند ؛ آنها كه يكديگر را بشناسد با هم انس مى گيرند و آنان كه همديگر را نشناسند از هم جدا مى شوند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ارواح لشكريانى فراهم آمده هستند . آنان كه به خاطر خدا با يكديگر آشنا شوند، گرد هم مى آيند و آنها كه به خاطر خدا ميانشان پيوند نباشد، از هم جدا مى شوند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ارواح لشكريانى مرتب شده هستند كه يكجا جمع شده اند و با يكديگر ديدار مى كنند و همديگر را مى بويند . پس آنها كه همديگر را بشناسند، با هم دمخور مى شوند و آنان كه هم را نشناسند، از هم جدا مى شوند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، ميل كردن دلهاست به يكديگر به سبب الفت روحها .
نمایش منبع
كنز العمّال : مردى خدمت على عليه السلام آمد و با او سخن گفت و در ضمن صحبت گفت : من شما را دوست دارم . على عليه السلام فرمود : دروغ مى گويى . عرض كرد : چرا اى امير مؤمنان؟ فرمود : چون در دل خود محبّت تو را نمى يابم . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : ارواح در فضا با يكديگر ملاقات مى كردند و همديگر را مى بوييدند و آنهايى كه با يكديگر آشنا در مى آمدند با هم جمع مى شدند و آنهايى كه با هم آشنا در نمى آمدند از هم جدا مى شدند . [شفيق مى گويد :] زمانى كه آن پيشامدها براى على اتفاق افتاد آن مرد از جمله كسانى بود كه بر آن حضرت شوريد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نيكوكاران، وقتى با هم رو به رو مى شوند، اگر چه دوستى خود را به زبان نياورند ، دلهايشان ، با همان سرعتى كه قطرات باران در آبهاى رودخانه ها به هم مى پيوندند ، به يكديگر مى پيوندد و بدكاران، وقتى با هم رو به رو مى شوند اگر چه به زبان اظهار دوستى كنند ، دلهايشان از يكديگر دور است ، همچون دورى دلهاى بهايم از يكديگر، هر چند مدّتهاى طولانى بر سر يك آخور با هم علوفه خورند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469