کتابخانه احادیث شیعه

گرو بودن انسان

امام على عليه السلام : گفته ها، نگهدارى مى شود و نهفته ها و درونها، آشكار مى گردد و «هر كس در گرو كارى است كه مى كند» و خردهاى مردمان ، ناقص و بيمار است ، مگر كسى كه خدايش نگه دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قرآن دستور دهنده [به خوبيها ]و باز دارنده [از بديها] است و خاموشىْ گوياست، حجّت خدا بر بندگان اوست ، از آنان درباره [عمل به ]قرآن پيمان گرفته است و آنان را به ازاى خودشان، گروگان گرفته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پس ، اى بندگان خدا! رعايت كنيد آنچه را كه به سبب رعايتش ، رستگارتان سود مى برد و با فرو گذاشتنش ، تبهكارتان زيان مى بيند و پيش از فرا رسيدن اجلهايتان كار كنيد ؛ زيرا شما گروگان چيزى هستيد كه پيشاپيش فرستاده ايد و در قبال آنچه كرده ايد ، جزا داده مى شويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : و به ياد آوريد آنچه را كه پدران و برادران شما در گرو آن هستند و براى آن حسابرسى مى شوند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش خود به فرزندش حسن عليه السلام ـ فرمود : از پدرى رفتنى و معترف به چيرگى زمان . . . به فرزند آرزومندى كه به آرزوهايش نمى رسد ، و راهِ رفتگان را مى پويد ، و آماج بيماريهاست و گروگان روزها .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469