کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

به زنجير شدن شيطانها در ماهرمضان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چون هلال ماه رمضان پديد آيد ، درهاى دوزخ بسته گردد و درهاى بهشت گشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند بر هر شيطانِ سركشى، هفت تن از فرشتگان خود را گمارده، كه تا پايان اين ماه شما (رمضان)، همچنان در بند مى باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چون شب اول ماه رمضان شود، خداوند جليل تبارك و تعالى ندا دهد : ··· اى جبرئيل! به زمين برو و شيطانهاىِ سركش را در بند كن ؛ تا روزه بندگان مرا تباه نسازند .حديث
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461