کتابخانه احادیث شیعه

اهتمام به مواظبت بر اوقات

امام على عليه السلام : هان! روزها سه گونه اند : روزى كه گذشته و اميدى به آن ندارى و روزى كه مانده (زمان حال) و گريزى از آن نيست و روزى كه مى آيد و به آن اطمينان ندارى . ديروز، پند و موعظه بود و امروز، غنيمت است و فردا را نمى دانى از آنِ كيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سعادت (پيروزى) يافت كسى كه عمل امروزش را درست كرد و كوتاهى هاى ديروزش را جبران نمود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ روزى بر فرزند آدم نيايد، جز اينكه آن روز بگويد : اى پسر آدم! من روزى نو هستم و بر تو گواهم ، پس به وسيله من كار نيك كن و در من نيكى به جاى آر ، تا در روز قيامت به سود تو گواهى دهم ؛ چه ، ديگر مرا هرگز نخواهى ديد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چون روز از راه رسد گويد : اى آدميزاد!امروزت را كار نيك انجام ده تا در روز قيامت نزد پروردگارت به سود تو گواهى دهم ؛ زيرا پيش از اين من نزد تو نيامدم و در آينده هم نزدت نخواهم آمد . شب نيز چون از راه رسد مانند همين سخن را بگويد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در برابر دنيا شكيبا باشيد، كه آن ساعتى بيش نيست . آنچه از دنيا گذشته است، نه دردى از آن مى يابى و نه سُرورى، و آنچه هنوز نيامده است، نمى دانى كه چگونه خواهد بود . همانا دنيا ساعتى است كه تو در آن به سر مى برى ؛ پس در آن ساعت بر طاعت خدا شكيبا باش و در ترك معصيت خدا بردبار .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469