کتابخانه احادیث شیعه

خشنودى و آسايش

امام على عليه السلام : هركه به آنچه خدا قسمت او كرده است خشنود باشد ، تَنَش بياسايد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اين انسان چه شگفت است! با رسيدن به چيزى كه از دستش نمى رفت، خوشحال مى شود و براى از دست دادن چيزى كه به آن نمى رسيد ، اندوهگين مى شود ، حال آن كه اگر خوب مى انديشيد، مى فهميد و مى دانست كه او را تدبير و روزى اش را تقدير كرده اند، و به آنچه برايش آسان است، بسنده مى كرد و به آنچه برايش دشوار است ،نمى پرداخت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راضى باش ، تا به آسايش دست يابى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به روزى خدا خشنود باشد ، براى آنچه از دستش رود اندوهگين نگردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشنودى، غم و اندوه را مى برد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه خوب اندوه زدايى است خشنودى به قضا .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گواراترين زندگى را كسى دارد كه به آنچه خدا قسمت او كرده خشنود باشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خوشى و آسايش در خشنودى و يقين است، و غم و اندوه در شكّ و ناخشنودى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469