کتابخانه احادیث شیعه

دايه هاى ناشايست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنان كم خرد و زنان مبتلا به ضعف و آبريزش چشم را به دايگى مگيريد ؛ زيرا شير اثر مى گذارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنان كم خرد را دايه مگيريد؛ زيرا فرزند با شير پرورش مى يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنان كم خرد را به دايگى انتخاب نكنيد ؛ زيرا شير ، بر طبيعت انسان چيره مى شود (اثر مى گذارد) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كودكان خود را از شير زنان بد كاره و ديوانه ، دور نگه داريد ؛ زيرا شير اثر مى گذارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : شير زن يهودى و نصرانى و مجوسى را بر شير زنا زاده ترجيح مى دهم .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : زن مجوسى را براى شير دادن فرزندت انتخاب نكن ، اما زن يهودى و مسيحى اشكالى ندارد، به شرط آن كه شراب نخورند و از اين كار بازداشته شوند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شير دايه يهودى و مسيحى بهتر از شير دايه ناصبى (دشمن اهل بيت عليهم السلام) است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ آنگاه كه برادرش على بن جعفر ، از ايشان پرسيد : اگر زنى فرزند نا مشروعى بزايد، آيا شايسته و مناسب دايگى هست؟ ـ فرمود : نه شير او مناسب است و نه شير دختر زنا زاده اش .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469